DİLEK YILMAZ

DİLEK YILMAZ

Dilek Yılmaz, lisans öğrenimini Ankara Ünivesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Caz vokal alandaki çalışmalarına Elif Çağlar Muslu’dan dersler alarak ve workshop’larına devam ederek başlayan Yılmaz, 2010-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Caz Okulu Sertifika Programı’na katıldı. Aynı yıllarda, MMA Müzik Akademisi'nde Güç Başar Gülle’den caz armoni, kulak eğitimi, temel piyano vb. dersler alarak bu alandaki öğrenimini pekiştirdi.

2018-2020 yılları arası tamamladığı Bahçeşehir Üniversitesi Caz Bölümü Vokal Performans Yüksek Lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. H. Alper Maral’dan çağdaş kompozisyon ve dünya müzik kültürleri, Baki Duyarlar’dan müzik teorisi, Şevket Akıncı’dan caz tarihi ve doğaçlama dersleri, Sibel Köse’den caz vokal teknikleri, Başak Yavuz’dan caz vokal performans teknikleri ve şarkı yazımı dersleri aldı.

Yurtdışında başta “Czech Jazz Workshop” ve “Siena Jazz Workshop” olmak üzere çeşitli caz müziği eğitim programlarına kabul edilerek Chuck Wansley, Theo Bleckmann, Diana Torto, Becca Stevens, Jen Shyu vb. caz vokal sanatçılarının ve Aaron Parks, Kenny Werner, Stefano Battaglia vb. piyanist ve bestecilerin ustalık sınıflarına katıldı.

2021 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde doktora eğitimine başlayan Yılmaz, diğer yandan İtalya'da "Conservatorio Statale di Musica G.F. Ghedini" konservatuarında "Caz Vokal Performans Yüksek Lisans" bölümünde caz vokal sanatçısı Tiziana Ghioglioni, caz piyanisti Luigi Martinale, müzik eleştirmeni, caz tarihçisi ve gazeteci Claudio Sessa vb. değerli eğitmenlerle öğrenimini sürdürmekte, bu çerçevedeki çalışmalarına gerek performans alanında, gerekse akademik alandaki üretimleriyle devam etmektedir.