CAZ ATÖLYESİ

CAZ ARMONİ VE KULAK EĞİTİMİ

Amaç: Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans alanlarının tecrübe edilmesi. Caz Müziği’nde armoni,melodi ve ritim en temel unsurlardır. Bu kültüre ait ses dünyasında doğaçlama ve şarkı yazımı bu 3 unsurun birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapının çözümlenerek katılımcılara aktarılması ve performansa yönelik çalışmalarla içselleştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır.

Kazanımlar: Katılımcılar ilk haftadan itibaren doğaçlama denemelerine başlayarak armoni, kulak ve ritim çalışmalarında öğrendikleri kavramları kullanmayı artıracaklar ve dönem sonundaki konserlerinde 10-12 jazz standardından oluşan repertuar ile doğaçlama birikimlerini sergileme imkanı bulacaklardır.

Armoni
• Tonal Yapılar: Diatonik Akorlar-Secondary/Substitute Dominant Akorlar- İlgili II-7 akorları
• Subdominant, Subdominant - Minör,Dominant Akorlar ve ilişkileri.
• Modal Yapılar: Majör Diziden Türeyen Temel Modlar ve Modal Kurgulama

Kulak Eğitimi
• Melodi: Değişken Do Tekniği ve Major Minör Dizilere Uygulanması
• Ritm: 2,3,4 Zamanlı Ritmik Yapılar ve Cümle Çeşitleri
• Armonik Duyum: Temel Diatonik Akorlar ve Çevrimleri
• Armonik yapıların piyano üzerinde uygulanması

CAZ DOĞAÇLAMA VE ANSAMBL

Doğaçlama
• Melodi: Akor Gamı(Chord Scales) ve Caz Standartlarına Uygulanışı
• Ritim: Ritmik Cümleleme ve Form Takibi
• Armoni. Tonal -Modal Merkezleme Anlayışı ve Form İlişkisi
• Transcription ve geleneksel caz müzisyenlerine ait doğaçlama örnekleri

Ansamble
• Swing-Bebop- Modal- Latin Stillerindeki Parçaların Üzerinde Çalışılması
(Lady Bird,All The Things You Are, Stella By Starlight, SoWhat, Blues for Alice, Solar…)