BATI MÜZİĞİ KOMPOZİSYON ATÖLYESİ

EĞİTMEN: GÜÇ BAŞAR GÜLLE

Amaç: Klasik batı müziğine ait armonik yapı, temel formlar baz alınarak, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş beste formları öğrenciye kazandırılmaya çalışılacak.

İçerik
Armoni
• Geleneksel Tonal Armoni
• Çağdaş Armonik Yaklaşımlar

Form
• Sonat Formu
• Füg Formu
• Çağdaş Formal Yaklaşım

Tarih
Dönem ve eser arasındaki ilişkiye ait tarihsel birikim, bir çok yönüyle (görsel sanatlar, felsefe, mimari, edebiyat), anakronizm hatasına düşmeden, yapılacak olan kültür okumaları ile katılımcıya aktarılmaya çalışılacaktır.