EĞİTMEN: GÜÇ BAŞAR GÜLLE

Amaç: Osmanlı – Türk Müziği’ne ait makamsal yapı, usul bilgisi ve beste formları baz alınarak, geleneğe ait en temel noktalar , günümüz repertuarına yakın örneklerle desteklenerek, öğrenciye kazandırılmaya çalışılacaktır.

- İÇERİK
• Temel makamlar ve usuller
• Taksim geleneği
• Enstrümantal eserler
• Uzun ve kısa şarkı formundan örnekler