MMA YAYINLARI

Armoni
Fiyatı: 30 TL
Yazar: Güç Başar Gülle
ISBN: 978-605-85771-2-1

Bu kitap müzikal ifadeyi spekülatif sınırlamaların ötesinde, armonik yapıların tutarlı bir şekilde anlatımıyla birlikte, müzik üretimi ve eğitimi alanlarında yön vermeyi hedefleyerek kurgulanmıştır. Kullanılan terminoloji Berklee Müzik Okulundaki içerikle uyumlu olsa da temel armonik ayrımlara dayalı kavramsal ve bağlamsal içerik tamamen farklıdır. Çünkü benim de tecrübe ettiğim gibi kavramsal ve bağlamsal kopukluklar, armoni dünyasına ait temel ve yan unsurların ayrımında ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Bu kitapta alternatif bir yaklaşımla bu soru işaretleri aydınlatılmaya çalışıldı. Tonal armonik yapıların caz, pop ve rock türlerindeki kullanım biçimleri birinci kitabın temel konusunu oluşturmaktadır. Serinin ikinci kitabında ise modal ve fonksyonel olmayan armonik yapılar üzerinde durulacaktır. Konuların içselleştirilmesi için kurgulanan çalışmalar içerikten sonra yer almaktadır. Bu çalışmaları konuların anlatım sırasına göre yapmanız tavsiye edilir.

Sipariş formu için tıklayınız


Armoni ve Aranjman Uygulamalarında Yardımcı Piyano
Fiyatı: 15 TL
Yazar: Güç Başar Gülle
ISBN: 978-605-85771-0-7

Bu kitap piyano tekniğinin gelişmesinden çok kulak eğitimi, armoni öğrenimi ve aranjman uygulamalarına yardımcı bir nitelik taşıyan piyano kullanımı için oluşturulmuş bir yönteme dayanmaktadır.

Sipariş formu için tıklayınız

Kulak Eğitimi I (Değişken Do Tekniği)
Fiyatı: 25 TL
Yazar: Güç Başar Gülle
ISBN: 978-605-85771-1-4

Kulak eğitimi batı müziğinde üç temel alan üzerine kurulmuştur: Ritm, melodi ve armoni. Bu kitap “Kulak Eğitimi” serisinin ilk kitabı olup; ritmik, melodik ve armonik olarak batı müziği, caz, rock ve pop müziklerindeki literatür temel alınarak oluşturulmuştur.

Sipariş formu için tıklayınız
BenSiz (Albüm)
İlk albüm çalışması “İlk Renk” ile Osmanlı-Türk müziği dünyasında yakaladığı renkleri kendine has bir üslupla sergileyen Güç Başar Gülle, “BenSiz” adlı ikinci albüm çalışmasıyla Gitar müziği dünyasını Volkan Hürsever (Kontrbas) ile birlikte dinleyiciye sunuyor. Klasik, Caz, Latin ve Flamenko etkilerinin hissedildiği albüm, Güç Başar Güllenin eserlerinden oluşmakta. Bu çalışmayı yapıtlarına imza koymayan ortaçağ sanatçılarına ithaf edip, günümüz “Ben” kavramına farklı bir soru ile yaklaşıyor ve “Ben” in “Siz” den o kadar da uzak olmadığına inanıyor.

Albüm İçeriği:
1. Bensiz
2. Gökkuşağı (Aykuna)
3. Samimi
4. Toprak Kokusu
5. Kısır Döngü
6. Günaydın
7. Servi
8. Cazcuz