• Film Müziği, Orkestrasyon
  ve Şeflik Atölyesi

  Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için
 • Caz Armoni ve
  Kulak Eğitimi

  Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans
  alanlarının tecrübe edilmesi.
 • Özel Dersler

  Gitar, Piyano, Vokal, Ses Teknolojileri ve Müzik Prodüksiyonu alanlarında, isteğe ve ihtiyaca göre birebir dersler verilmektedir.

MODERN MÜZİK AKADEMİSİ

2006 yılında kurulmuş olan Modern Müzik Akademisi, hem akademik dünyaya kazandırdığı başarılı öğrencilerle hem de profesyonel alana kazandırdığı
yetkin müzisyen ve yapımcılarla Türkiye’de adından daima bahsettiren müzik eğitim kurumudur.

01

MMA YAZ OKULU ATÖLYESİ

CAZ TEORİ VE EMPROVİZASYON,
MÜZİK PRODÜKSİYONU VE
FİLM MÜZİĞİ


Haziran – Ağustos Ayları arasında gerçekleşecek olan MMA Yaz Okulu Atölyesi’nden, Caz, Müzik Prodüksiyonu ve Film Müziği alanlarında portfolyo hazırlamak isteyen, yurtdışında okullara başvurmak isteyen, teknik, teorik ve uygulamaya dair bilgisini derinleştirmek isteyen herkes faydalanabilir.

CAZ ARMONİ / EMPROVİZASYON : GÜÇ BAŞAR GÜLLE
MÜZİK PRODÜKSİYON : DORUK SOMUNKIRAN
FİLM MÜZİĞİ : AVİ MEDİNA

İLETİŞİM : 0533 304 02 93

02

Film ve Dizi Müziği Yapım Atölyesi

Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Dizi ve film müziği yapımına merakı olan herkes. Bu atölyeye katılabilmek için müzik teorisi bilmeniz gerekmiyor. Gereken herşeyi biz öğreteceğiz. Aynı şey müzik teknolojisi için de geçerli. Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmeniz yeterli.
İçerik/Amaç: Dersin amacı, film müziği yapım sürecini estetik ve teknik açıdan inceleyerek, verilen görsel malzeme üzerine öğrencilerin kendi müzikal çalışmalarını uygulayabilecek hâle gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle film müziğinin tarihçesi ve farklı ekolleri incelenecek, sonra sinema anlatım dili içerisinde müziğin yeri ve işlevi değerlendirilecektir. Daha sonra uygulamaya geçilerek, sektörde kullanılan standart iş akışları ve yöntemleri takip edilmek suretiyle, öğrencilerin kendi projelerinde görüntüye müzik yapmaları amaçlanmaktadır. Ders eğitmeninin yönlendirmesiyle ortaya sektörde kabul edilebilir seviyede bir çalışma çıkması hedeflenmektedir. Uygulamalar Cubase platformu üzerinden yapılacak olup öğretilen bilgiler ve kazandırılan beceriler Pro Tools ve Logic gibi platformlara rahatça aktarılabilinir.

03

Film Müziği, Orkestrasyon ve Şeflik Atölyesi

Dersin amaç ve içeriği: Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için sektörün 100 yıllık tarihine ve uygulanan değişik modellere (Hollywood, Avrupa, Asya) hakim olmak büyük önem taşıyor. Bu ders bu sanatın estetik ve teknik yönleri üzerine yoğunlaşırken bir yandan da her bestecinin bir projeye müzik yaparken süreç içerisinde yaşadığı zorlukları ve yapmakta olduğu tercihleri ele alır. Prodüksyon ve besteleme aşamasındaki bir çok tekniği kullanarak yapılacak olan projelerde öğrenciler geçmişteki ve günümüz film bestecilerinin tarzlarını inceleyerek kendi tarzlarını yaratırken bir yandan da yönetmen ile yakın ilişki içerisinde bulunarak önlerinde görsel anlatıma en uygun şekilde destek veren müziği nasıl yapabilecekleri hakkında deneyime sahip olacaklar.

04

Güç Başar Gülle ile Caz Armoni ve Kulak Eğitimi Atölyesi

Süre: 12 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 24 saat
Kimler Katılabilir: Enstrüman ayrımı gözetmeksizin, teori konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu atölyeye katılabilir. Önceden müzik bilgisine sahip olmak gerekmez. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.
Amaç: Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans alanlarının tecrübe edilmesi. Caz Müziği’nde armoni,melodi ve ritim en temel unsurlardır. Bu kültüre ait ses dünyasında doğaçlama ve şarkı yazımı bu 3 unsurun birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapının çözümlenerek katılımcılara aktarılması ve performansa yönelik çalışmalarla içselleştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır.
Kazanımlar: Katılımcılar 4-6 kişilik sınıflarda ilk haftadan itibaren doğaçlama denemelerine başlayarak armoni, kulak ve ritim çalışmalarında öğrendikleri kavramları kullanmayı artıracaklar ve dönem sonundaki konserlerinde 10-12 jazz standardından oluşan repertuar ile doğaçlama birikimlerini sergileme imkanı bulacaklardır.
Armoni:
• Tonal Yapılar: Diatonik Akorlar-Secondary/Substitute Dominant Akorlar- İlgili II-7 akorları
• Subdominant, Subdominant - Minör,Dominant Akorlar ve ilişkileri.
• Modal Yapılar: Majör Diziden Türeyen Temel Modlar ve Modal Kurgulama
Kulak Eğitimi:
• Melodi: Değişken Do Tekniği ve Major Minör Dizilere Uygulanması
• Ritm: 2,3,4 Zamanlı Ritmik Yapılar ve Cümle Çeşitleri
• Armonik Duyum: Temel Diatonik Akorlar ve Çevrimleri
• Armonik yapıların piyano üzerinde uygulanması

05

Güç Başar Gülle ile Batı Müziği Kompozisyon Atölyesi

Amaç: Klasik batı müziğine ait armonik yapı, temel formlar baz alınarak , Barok , Klasik , Romantik ve Çağdaş beste formları öğrenciye kazandırılmaya çalışılacak. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.

İçerik:
Armoni: • Geleneksel Tonal Armoni
• Çağdaş Armonik Yaklaşımlar
Form: • Sonat Formu
• Füg Formu
• Çağdaş Formal Yaklaşım
Tarih: Dönem ve eser arasındaki ilişkiye ait tarihsel birikim ,bir çok yönüyle ( görsel sanatlar, felsefe , mimari , edebiyat ) , anakronizm hatasına düşmeden, yapılacak olan kültür okumaları ile katılımcıya aktarılmaya çalışılacaktır.

MMA Yayınları

Armoni
Armoni ve Aranjman Uygulamalarında Yardımcı Piyano
Kulak Eğitimi I (Değişken Do Tekniği)