EĞİTMEN: GÜÇ BAŞAR GÜLLE

Amaç: Klasik batı müziğine ait armonik yapı , temel formlar baz alınarak , Barok , Klasik , Romantik ve Çağdaş beste formları öğrenciye kazandırılmaya çalışılacak.

İÇERİK:

- ARMONİ
• Geleneksel Tonal Armoni
• Çağdaş Armonik Yaklaşımlar

- FORM
• Sonat Formu
• Füg Formu
• Çağdaş Formal Yaklaşım

- TARİH
Dönem ve eser arasındaki ilişkiye ait tarihsel birikim ,bir çok yönüyle ( görsel sanatlar, felsefe , mimari , edebiyat ) , anakronizm hatasına düşmeden, yapılacak olan kültür okumaları ile katılımcıya aktarılmaya çalışılacaktır.