• Bubinga Records
 • Film Müziği, Orkestrasyon
  ve Şeflik Atölyesi

  Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için
 • Caz Armoni ve
  Kulak Eğitimi

  Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans
  alanlarının tecrübe edilmesi.
 • Özel Dersler

  Gitar, Piyano, Vokal, Ses Teknolojileri ve Müzik Prodüksiyonu alanlarında, isteğe ve ihtiyaca göre birebir dersler verilmektedir.

MODERN MÜZİK AKADEMİSİ

2006 yılında kurulmuş olan Modern Müzik Akademisi, hem akademik dünyaya kazandırdığı başarılı öğrencilerle hem de profesyonel alana kazandırdığı
yetkin müzisyen ve yapımcılarla Türkiye’de adından daima bahsettiren müzik eğitim kurumudur.

01

Çocuklara, yetişkinlere, her seviyeye ve ihtiyaca göre piyano derslerimiz başlamıştır.

02

Sinema’da Müzik Analizi - WORKSHOP

İyi bir filmde, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, ışık, yönetmen ve aktörler, belli bir duyguyu izleyiciye geçirmek için her karede olasılıklar arasından en doğrusunu seçer ve bunu en iyi şekilde sahneye yansıtmaya çalışırlar. Bütün bu tekniklerin bittiği yerde ise, bir yönetmenin elindeki en büyük ve en güçlü silah her zaman için müzik olmuştur. Sinema sanatının coğrafyası ve yıllar içinde değişimi film müziğini de zaman içinde yer yer öne çıkarıp yer yer neredeyse yok olma safhasına dahi getirse de, değişmeyen gerçek Sinema sanatını ve bir filmi anlamak için müziğinin (ve zaman zaman müziksizliğinin) de anlaşılması gerektiğidir.
Eğitmen: Avi Medina
Zaman: 28 Nisan Cumartesi Saat 14.00 - 16.00

Bu workshop’ta değineceğimiz konular;
• Sinemanın doğuşundan bugüne müziğin yeri ve kullanımı
• Avrupa - Amerika - Uzakdoğu sinemasında müziğin algılanışındaki farklar ve örnekler
• Günümüzdeki önemli film müziği bestecileri ve tarzları
• Leitmotif : Temaların film müziğinde kullanımı
• Sessizliğin Gücü
• Film müziğinde melodi’nin yokoluşu ve ses tasarımının yükselişi
• İkonik filmlerde ikonik müzik kullanımları
• Bir film score’unun anatomisi
• Modern ve kural karşıtı kullanımlar.
• Film müziğinin geleceği. Dogma, Romen yeni dalgası ve Nuri Bilge Ceylan realizmi
• Türkiye’de film müziği
• Film Müziğinde orkestrasyonun evrimi. Hybrid ve Digital Score’lar

03

Başlangıç Seviyesi Armoni Atölyesi

Berklee Müzik Okulu müfredatına bağlı, başlangıç düzeyinde armonide kullanılan temel materyaller (Diziler, Aralık, Akor Kurulumu, Modlar, Temel Armonik Yürüyüşler) katılımcılara sunulacaktır.
Eğitmen: Cem Çatık
Kitap: Armoni - Güç Başar Gülle
Süre: 12 hafta
Katılımcı Sayısı: 10 Kişi

04

Başlangıç Seviyesi Rock ve Caz Gitar Atölyesi

İçerik:Temel gitar teknikleri ve armoni ile olan ilişkisi
Eğitmen: Cem Çatık
Katılımcı sayısı: 4 Kişi

05

Miks Atölyesi

Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Müzik yapmı konusunda belli bir bilgi ve tecrübe sahibi olup, miks konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz Bilgisayar Tabanlı Müzik Yapımı dersimiz muhtemelen sizin için daha uygun olacaktır.
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik: Miks aşamasının müzik yapım sürecinde daha önce ve sonra gelen aşamalarla ilişkisi. Endüstride kullanılan standart iş akışları ve teknikler. Yaratıcı ve yenilikçi teknikler. EQ, compressor ve reverb konusunda temel ve yaratıcı yaklaşımlar. Mid/Side EQ, paralel compression, otomasyon ve benzeri orta-ileri düzey miks işlemleri.

06

Film ve Dizi Müziği Yapım Atölyesi

Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Dizi ve film müziği yapımına merakı olan herkes. Bu atölyeye katılabilmek için müzik teorisi bilmeniz gerekmiyor. Gereken herşeyi biz öğreteceğiz. Aynı şey müzik teknolojisi için de geçerli. Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmeniz yeterli.
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik/Amaç: Dersin amacı, film müziği yapım sürecini estetik ve teknik açıdan inceleyerek, verilen görsel malzeme üzerine öğrencilerin kendi müzikal çalışmalarını uygulayabilecek hâle gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle film müziğinin tarihçesi ve farklı ekolleri incelenecek, sonra sinema anlatım dili içerisinde müziğin yeri ve işlevi değerlendirilecektir. Daha sonra uygulamaya geçilerek, sektörde kullanılan standart iş akışları ve yöntemleri takip edilmek suretiyle, öğrencilerin kendi projelerinde görüntüye müzik yapmaları amaçlanmaktadır. Ders eğitmeninin yönlendirmesiyle ortaya sektörde kabul edilebilir seviyede bir çalışma çıkması hedeflenmektedir. Uygulamalar Cubase platformu üzerinden yapılacak olup öğretilen bilgiler ve kazandırılan beceriler Pro Tools ve Logic gibi platformlara rahatça aktarılabilinir.

07

Film Müziği, Orkestrasyon ve Şeflik Atölyesi

Dersin amaç ve içeriği: Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için sektörün 100 yıllık tarihine ve uygulanan değişik modellere (Hollywood, Avrupa, Asya) hakim olmak büyük önem taşıyor. Bu ders bu sanatın estetik ve teknik yönleri üzerine yoğunlaşırken bir yandan da her bestecinin bir projeye müzik yaparken süreç içerisinde yaşadığı zorlukları ve yapmakta olduğu tercihleri ele alır. Prodüksyon ve besteleme aşamasındaki bir çok tekniği kullanarak yapılacak olan projelerde öğrenciler geçmişteki ve günümüz film bestecilerinin tarzlarını inceleyerek kendi tarzlarını yaratırken bir yandan da yönetmen ile yakın ilişki içerisinde bulunarak önlerinde görsel anlatıma en uygun şekilde destek veren müziği nasıl yapabilecekleri hakkında deneyime sahip olacaklar.

08

Bilgisayar Tabanlı Müzik Prodüksiyonu

Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Müzik yapımına meraklı olan, temel ve pratik bilgilere sahip olmak isteyen herkes
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik: Müzik prodüksiyonunun temel kavramları. Bilgisayarda müzik yapımının işleyişi, donanım ve yazılım seçenekleri, ev stüdyosu kurarken dikkat edilmesi gerekenler, bilgisayar tabanlı düzenleme (aranje) teknikleri, audio (ses) ve MIDI kaydı, yapılan kayıtların edit’lenmesi, miks ve mastering.

09

Güç Başar Gülle ile Caz Armoni ve Kulak Eğitimi Atölyesi

Süre: 12 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 24 saat
Kimler Katılabilir: Enstrüman ayrımı gözetmeksizin, teori konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu atölyeye katılabilir. Önceden müzik bilgisine sahip olmak gerekmez. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.
Amaç: Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans alanlarının tecrübe edilmesi. Caz Müziği’nde armoni,melodi ve ritim en temel unsurlardır. Bu kültüre ait ses dünyasında doğaçlama ve şarkı yazımı bu 3 unsurun birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapının çözümlenerek katılımcılara aktarılması ve performansa yönelik çalışmalarla içselleştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır.
Kazanımlar: Katılımcılar 4-6 kişilik sınıflarda ilk haftadan itibaren doğaçlama denemelerine başlayarak armoni, kulak ve ritim çalışmalarında öğrendikleri kavramları kullanmayı artıracaklar ve dönem sonundaki konserlerinde 10-12 jazz standardından oluşan repertuar ile doğaçlama birikimlerini sergileme imkanı bulacaklardır.
Armoni:
• Tonal Yapılar: Diatonik Akorlar-Secondary/Substitute Dominant Akorlar- İlgili II-7 akorları
• Subdominant, Subdominant - Minör,Dominant Akorlar ve ilişkileri.
• Modal Yapılar: Majör Diziden Türeyen Temel Modlar ve Modal Kurgulama
Kulak Eğitimi:
• Melodi: Değişken Do Tekniği ve Major Minör Dizilere Uygulanması
• Ritm: 2,3,4 Zamanlı Ritmik Yapılar ve Cümle Çeşitleri
• Armonik Duyum: Temel Diatonik Akorlar ve Çevrimleri
• Armonik yapıların piyano üzerinde uygulanması

10

Güç Başar Gülle ile Batı Müziği Kompozisyon Atölyesi

Amaç: Klasik batı müziğine ait armonik yapı, temel formlar baz alınarak , Barok , Klasik , Romantik ve Çağdaş beste formları öğrenciye kazandırılmaya çalışılacak. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.

İçerik:
Armoni: • Geleneksel Tonal Armoni
• Çağdaş Armonik Yaklaşımlar
Form: • Sonat Formu
• Füg Formu
• Çağdaş Formal Yaklaşım
Tarih: Dönem ve eser arasındaki ilişkiye ait tarihsel birikim ,bir çok yönüyle ( görsel sanatlar, felsefe , mimari , edebiyat ) , anakronizm hatasına düşmeden, yapılacak olan kültür okumaları ile katılımcıya aktarılmaya çalışılacaktır.

MMA Yayınları

Armoni
Armoni ve Aranjman Uygulamalarında Yardımcı Piyano
Kulak Eğitimi I (Değişken Do Tekniği)