• Film Müziği, Orkestrasyon
  ve Şeflik Atölyesi

  Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için
 • Caz Armoni ve
  Kulak Eğitimi

  Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans
  alanlarının tecrübe edilmesi.
 • Konservatuar ve Miam Yüksek Lisans Müzik Teori Sınavlarına Hazırlık Eğitimi

  Miam Teori sınavında temel alınan, klasik armoniye ait konular, 16 haftalık bir süre içerisinde öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak.

MODERN MÜZİK AKADEMİSİ

2006 yılında kurulmuş olan Modern Müzik Akademisi, hem akademik dünyaya kazandırdığı başarılı öğrencilerle hem de profesyonel alana kazandırdığı
yetkin müzisyen ve yapımcılarla Türkiye’de adından daima bahsettiren müzik eğitim kurumudur.

01

Güç Başar Gülle - Reverse Perspective

Gitar: Güç Başar Gülle
Saksafon: Tamer Temel
Kontrbas: Apostolos Sideris
Davul: Cem Aksel
Mix: Cem Çatık
Mastering: Pieter Snapper
Fotoğraf & Video: Aykun Tasciian

Dinlemek İçin Tıklayınız
02

Sevgili hocamız Avi Medina’nın son çalışması, müziğini yaptığı İKSV İstanbul Tiyatro Festivali tanıtım filminin Director’s cut ve tam müzikli halini aşağıda seyredebilirsiniz.

03

KONSERVATUAR VE MIAM YÜKSEK LİSANS MÜZİK TEORİ SINAVLARINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Konservatuar ve Miam Teori sınavında temel alınan, klasik armoniye ait konular, 16 haftalık bir süre içerisinde öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak.

İÇERİK
Triad ve Yedili Akorlar
Majör ve Minör Tonlarda Diatonik
Armonik Yürüyüş
Birinci Çevrim Triadlar
İkinci Çevrim Triadlar
Akor Dışı Sesler
Yedili Akorlar
İkincil Dominant Akorları
Modülasyon
Modal Değişim Akorları
Neapolitan Akoru
Artmış Altılı Akorları

04

YENİ DÖNEM ATÖLYELER BAŞLIYOR

8 haftalık Atölyelerden , Caz , Müzik Prodüksiyonu ve Film Müziği alanlarında portfolyo hazırlamak isteyen, yurtdışında okullara başvurmak isteyen, bu alanlarda , teknik, teorik ve uygulamaya dair bilgi sahibi olmak isteyen herkes, bu atölyelerden paket halinde ya da ayrı ayrı faydalanabilir.

1. ARMONİ ATÖLYESİ : GÜÇ BAŞAR GÜLLE
8 hafta sürecek program, haftada bir gün 2 saat olup, toplamda 16 saattir. Berklee Müzik Okulu'nun müfredatında yer alan armoni ve kulak eğitimi bazlı çalışılacaktır.
Katılımcı Sayısı : 10 Kişi

2. MÜZİK PRODÜKSİYON : DORUK SOMUNKIRAN
Atölye, 8 hafta, haftada bir gün 2 saat toplamda 16 saattir. Programda, ses ve müzik teknolojisinin temel kavramları, bilgisayarda müzik düzenleme ve yapım süreci, kayıt, miks ve mastering aşamaları, uygulamalı olarak ele alınacaktır. Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlıdır.
Katılımcı Sayısı : 5 Kişi

3. FİLM MÜZİĞİ ATÖLYESİ : AVİ MEDİNA
8 hafta, haftada bir gün 2 saat toplamda 16 saattir.
Program İçeriği ;
- Senaryoya ve görüntüye müzik yazarken dikkat edilmesi gerekenler
- Sample kütüphaneleri en iyi şekilde kullanmak ve sık yapılan mock up yanlışları
- Günümüz film müziği besteleme tarzları ve yöntemleri
- Örnekler ve interaktif projelerle çalışma fırsatı.
Katılımcı Sayısı : 5 Kişi

05

Film ve Dizi Müziği Yapım Atölyesi

Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Dizi ve film müziği yapımına merakı olan herkes. Bu atölyeye katılabilmek için müzik teorisi bilmeniz gerekmiyor. Gereken herşeyi biz öğreteceğiz. Aynı şey müzik teknolojisi için de geçerli. Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmeniz yeterli.
İçerik/Amaç: Dersin amacı, film müziği yapım sürecini estetik ve teknik açıdan inceleyerek, verilen görsel malzeme üzerine öğrencilerin kendi müzikal çalışmalarını uygulayabilecek hâle gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle film müziğinin tarihçesi ve farklı ekolleri incelenecek, sonra sinema anlatım dili içerisinde müziğin yeri ve işlevi değerlendirilecektir. Daha sonra uygulamaya geçilerek, sektörde kullanılan standart iş akışları ve yöntemleri takip edilmek suretiyle, öğrencilerin kendi projelerinde görüntüye müzik yapmaları amaçlanmaktadır. Ders eğitmeninin yönlendirmesiyle ortaya sektörde kabul edilebilir seviyede bir çalışma çıkması hedeflenmektedir. Uygulamalar Cubase platformu üzerinden yapılacak olup öğretilen bilgiler ve kazandırılan beceriler Pro Tools ve Logic gibi platformlara rahatça aktarılabilinir.
Eğitmenler: DORUK SOMUNKIRAN, AVİ MEDİNA

06

Avi Medina ile Film Müziği, Orkestrasyon ve Şeflik Atölyesi

Dersin amaç ve içeriği: Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmekte olan sinema, televizyon ve reklam sektörlerinin en az onlar kadar hızla değişmekte olan müziklerini anlayabilmek için sektörün 100 yıllık tarihine ve uygulanan değişik modellere (Hollywood, Avrupa, Asya) hakim olmak büyük önem taşıyor. Bu ders bu sanatın estetik ve teknik yönleri üzerine yoğunlaşırken bir yandan da her bestecinin bir projeye müzik yaparken süreç içerisinde yaşadığı zorlukları ve yapmakta olduğu tercihleri ele alır. Prodüksyon ve besteleme aşamasındaki bir çok tekniği kullanarak yapılacak olan projelerde öğrenciler geçmişteki ve günümüz film bestecilerinin tarzlarını inceleyerek kendi tarzlarını yaratırken bir yandan da yönetmen ile yakın ilişki içerisinde bulunarak önlerinde görsel anlatıma en uygun şekilde destek veren müziği nasıl yapabilecekleri hakkında deneyime sahip olacaklar.

07

Güç Başar Gülle ile Caz Armoni ve Kulak Eğitimi Atölyesi

Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Enstrüman ayrımı gözetmeksizin, teori konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu atölyeye katılabilir. Önceden müzik bilgisine sahip olmak gerekmez. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.
Amaç: Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans alanlarının tecrübe edilmesi. Caz Müziği’nde armoni,melodi ve ritim en temel unsurlardır. Bu kültüre ait ses dünyasında doğaçlama ve şarkı yazımı bu 3 unsurun birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapının çözümlenerek katılımcılara aktarılması ve performansa yönelik çalışmalarla içselleştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır.
Kazanımlar: Katılımcılar 4-6 kişilik sınıflarda ilk haftadan itibaren doğaçlama denemelerine başlayarak armoni, kulak ve ritim çalışmalarında öğrendikleri kavramları kullanmayı artıracaklar ve dönem sonundaki konserlerinde 10-12 jazz standardından oluşan repertuar ile doğaçlama birikimlerini sergileme imkanı bulacaklardır.
Armoni:
• Tonal Yapılar: Diatonik Akorlar-Secondary/Substitute Dominant Akorlar- İlgili II-7 akorları
• Subdominant, Subdominant - Minör,Dominant Akorlar ve ilişkileri.
• Modal Yapılar: Majör Diziden Türeyen Temel Modlar ve Modal Kurgulama
Kulak Eğitimi:
• Melodi: Değişken Do Tekniği ve Major Minör Dizilere Uygulanması
• Ritm: 2,3,4 Zamanlı Ritmik Yapılar ve Cümle Çeşitleri
• Armonik Duyum: Temel Diatonik Akorlar ve Çevrimleri
• Armonik yapıların piyano üzerinde uygulanması

MMA Yayınları

Armoni
Armoni ve Aranjman Uygulamalarında Yardımcı Piyano
Kulak Eğitimi I (Değişken Do Tekniği)