DORUK SOMUNKIRAN VE GÜÇ BAŞAR GÜLLE İLE GRUP DERSLERİNDE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI!


BAŞLANGIÇ SEVİYESİ ARMONİ ATÖLYESİ
Berklee Müzik Okulu müfredatına bağlı, başlangıç düzeyinde armonide kullanılan temel materyaller (Diziler, Aralık, Akor Kurulumu, Modlar, Temel Armonik Yürüyüşler) katılımcılara sunulacaktır.
Eğitmen: Cem Çatık
Kitap: Armoni - Güç Başar Gülle
Süre: 12 hafta
Katılımcı Sayısı: 10 Kişi

ERHAN ERTETİK İLE BAS GİTAR DERSLERİ
İçerik: -Bas gitar teknikleri,
- Caz ve popüler müzik türlerinde kullanılan armonik yapıların, bas gitar üzerinde uygulanması
- Ritmik ve melodik çalışmalar ile groove çeşitlemeleri.

MİKS ATÖLYESİ
Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Müzik yapmı konusunda belli bir bilgi ve tecrübe sahibi olup, miks konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz Bilgisayar Tabanlı Müzik Yapımı dersimiz muhtemelen sizin için daha uygun olacaktır.
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik: Miks aşamasının müzik yapım sürecinde daha önce ve sonra gelen aşamalarla ilişkisi. Endüstride kullanılan standart iş akışları ve teknikler. Yaratıcı ve yenilikçi teknikler. EQ, compressor ve reverb konusunda temel ve yaratıcı yaklaşımlar. Mid/Side EQ, paralel compression, otomasyon ve benzeri orta-ileri düzey miks işlemleri.

FİLM VE DİZİ MÜZİĞİ YAPIM ATÖLYESİ
Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Dizi ve film müziği yapımına merakı olan herkes. Bu atölyeye katılabilmek için müzik teorisi bilmeniz gerekmiyor. Gereken herşeyi biz öğreteceğiz. Aynı şey müzik teknolojisi için de geçerli. Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmeniz yeterli.
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik/Amaç: Dersin amacı, film müziği yapım sürecini estetik ve teknik açıdan inceleyerek, verilen görsel malzeme üzerine öğrencilerin kendi müzikal çalışmalarını uygulayabilecek hâle gelmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle film müziğinin tarihçesi ve farklı ekolleri incelenecek, sonra sinema anlatım dili içerisinde müziğin yeri ve işlevi değerlendirilecektir. Daha sonra uygulamaya geçilerek, sektörde kullanılan standart iş akışları ve yöntemleri takip edilmek suretiyle, öğrencilerin kendi projelerinde görüntüye müzik yapmaları amaçlanmaktadır. Ders eğitmeninin yönlendirmesiyle ortaya sektörde kabul edilebilir seviyede bir çalışma çıkması hedeflenmektedir.  Uygulamalar Cubase platformu üzerinden yapılacak olup öğretilen bilgiler ve kazandırılan beceriler Pro Tools ve Logic gibi platformlara rahatça aktarılabilinir.

CUBASE İLE MÜZİK PRODÜKSİYONU
Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Müzik yapımına meraklı olan, Cubase programı hakkında temel ve pratik bilgilere sahip olmak isteyen herkes
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik: Müzik prodüksiyonunun temel kavramları. Cubase yazılımı ile Audio (ses) ve MIDI uygulamaları. Kayıt, yapılan kayıtların edit’lenmesi, miks ve mastering.

BİLGİSAYAR TABANLI MÜZİK PRODÜKSİYONU
Süre: 8 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 16 saat
Kimler Katılabilir: Müzik yapımına meraklı olan, temel ve pratik bilgilere sahip olmak isteyen herkes
Katılımcı Sayısı: 5 kişi
İçerik: Müzik prodüksiyonunun temel kavramları. Bilgisayarda müzik yapımının işleyişi, donanım ve yazılım seçenekleri, ev stüdyosu kurarken dikkat edilmesi gerekenler, bilgisayar tabanlı düzenleme (aranje) teknikleri, audio (ses) ve MIDI kaydı, yapılan kayıtların edit’lenmesi, miks ve mastering.

GÜÇ BAŞAR GÜLLE İLE CAZ ARMONİ VE KULAK EĞİTİMİ ATÖLYESİ
Süre: 12 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 24 saat
Kimler Katılabilir: Enstrüman ayrımı gözetmeksizin, teori konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu atölyeye katılabilir. Önceden müzik bilgisine sahip olmak gerekmez. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.

Amaç: Caz Müziği’nin hem teorik hem de performans alanlarının tecrübe edilmesi. Caz Müziği’nde armoni,melodi ve ritim en temel unsurlardır. Bu kültüre ait ses dünyasında doğaçlama ve şarkı yazımı bu 3 unsurun birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapının çözümlenerek katılımcılara aktarılması ve performansa yönelik çalışmalarla içselleştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır.

Kazanımlar: Katılımcılar 4-6 kişilik sınıflarda ilk haftadan itibaren doğaçlama denemelerine başlayarak armoni, kulak ve ritim çalışmalarında öğrendikleri kavramları kullanmayı artıracaklar ve dönem sonundaki konserlerinde 10-12 jazz standardından oluşan repertuar ile doğaçlama birikimlerini sergileme imkanı bulacaklardır.

- ARMONİ
• Tonal Yapılar: Diatonik Akorlar-Secondary/Substitute Dominant Akorlar- İlgili II-7 akorları
• Subdominant, Subdominant - Minör,Dominant Akorlar ve ilişkileri.
• Modal Yapılar: Majör Diziden Türeyen Temel Modlar ve Modal Kurgulama

- KULAK EĞİTİMİ
• Melodi: Değişken Do Tekniği ve Major Minör Dizilere Uygulanması
• Ritm: 2,3,4 Zamanlı Ritmik Yapılar ve Cümle Çeşitleri
• Armonik Duyum: Temel Diatonik Akorlar ve Çevrimleri
• Armonik yapıların piyano üzerinde uygulanması

GÜÇ BAŞAR GÜLLE İLE CAZ DOĞAÇLAMA VE ANSAMBL ATÖLYESİ
Süre: 12 hafta, haftada 1 gün, 2 şer saatten toplam 24 saat
İçerik:
          Melodi: Akor Gamı(Chord Scales) ve Caz Standartlarına Uygulanışı
          Ritm: Ritmik Cümleleme ve Form Takibi
          Armoni: Tonal - Modal Merkezleme Anlayışı ve Form İlişkisi
Transcription ve geleneksel caz müzisyenlerine ait doğaçalama örnekleri.
Swing-Bebop- Modal- Latin Stillerindeki Parçaların Üzerinde Çalışılması
(Lady Bird,All The Things You Are, Stella By Starlight, SoWhat, Blues for Alice, Solar…)

Kimler Katılabilir: Bütün enstrümanistler(bateri hariç). Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.

GÜÇ BAŞAR GÜLLE İLE BATI MÜZİĞİ KOMPOZİSYON ATÖLYESİ
Amaç: Klasik batı müziğine ait armonik yapı, temel formlar baz alınarak , Barok , Klasik , Romantik ve Çağdaş beste formları öğrenciye kazandırılmaya çalışılacak. Özel ve grup dersleri şeklinde kurgulanır.

İÇERİK:

- ARMONİ
• Geleneksel Tonal Armoni
• Çağdaş Armonik Yaklaşımlar

- FORM
• Sonat Formu
• Füg Formu
• Çağdaş Formal Yaklaşım

- TARİH
Dönem ve eser arasındaki ilişkiye ait tarihsel birikim ,bir çok yönüyle ( görsel sanatlar, felsefe , mimari , edebiyat ) , anakronizm hatasına düşmeden, yapılacak olan kültür okumaları ile katılımcıya aktarılmaya çalışılacaktır.